Vlaamse Vervoermaatschappij — De Lijn: Tenders

E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: Vlaamse Vervoermaatschappij — De Lijn
Motstraat 20
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: Luc De Cuyper
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen):
Adres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270822
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TECH-923%2FIB%2F12.57.9.2%2FSM%28RAIL%29-F05

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search