Solva: Tenders

E-mail: steven.van.de.velde@so-lva.be
Phone: +32 53737421
Country: Belgium
Town: Vlierzele
Address: Solva
Gentsesteenweg 1b
Vlierzele
9520
Belgium
Contactpunt(en): 9520
Ter attentie van: Steven Van de Velde
Telefoon: +32 53737421
E-mail: steven.van.de.velde@so-lva.be
Fax: +32 53646530
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270702

Contracts: 1
tenders: 1
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 1
06 may

Number: 1837652

Country: Belgium

Source: TED