NMBS: Tenders


E-mail: noël.debondt@b-rail.be
Phone: +32 92412015
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: NMBS
Frankrijkstraat 56
Brussel
1060
Belgium
Contactpunt(en): 1060
Ter attentie van: Dhr. Noël De Bondt
Telefoon: +32 92412015
E-mail: noël.debondt@b-rail.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270396
Total: 1