Afdeling Bovenschelde: Tenders

E-mail: vera.devlieger@wenz.be
Country: Belgium
Town: Merelbeke
Address: Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
Merelbeke
9820
Belgium
Contactpunt(en): 9820
Ter attentie van: Ir. Vera De Vlieger
E-mail: vera.devlieger@wenz.be
Internetadres(sen):
Adres: www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270410

Contracts: 2
Sum: 1805189
tenders: 15
Source: TED


Period: 13.09.2017-04.05.2017

Total: 15
24 jun

Number: 2748749

Country: Belgium

Source: TED

18 may

Number: 2031707

Country: Belgium

Source: TED

05 may

Number: 1813493

Country: Belgium

Source: TED