Afdeling Bovenschelde: Tenders

E-mail: vera.devlieger@wenz.be
Country: Belgium
Town: Merelbeke
Address: Afdeling Bovenschelde
Guldensporenpark 105
Merelbeke
9820
Belgium
Contactpunt(en): 9820
Ter attentie van: Ir. Vera De Vlieger
E-mail: vera.devlieger@wenz.be
Internetadres(sen):
Adres: www.wenz.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270410

Contracts: 5
tenders: 33
Source: TED
Contracts information is published selectively