Hulpverleningszone Centrum: Tenders


E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Phone: +32 92688917
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Desta Gebremichael Yeneneh
Telefoon: +32 92688917
E-mail: yeneneh.destagebremichael@brandweerzonecentrum.be
Internetadres(sen):
Adres: www.brandweerzonecentrum.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270589
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900%2F2017-0099-IP-04+pag-F02Period: 13.09.2017-04.05.2017

Total: 18
12 sep

Number: 4205008

Country: Belgium

Source: TED

29 aug

Number: 3960013

Country: Belgium

Source: TED

23 aug

Number: 3860111

Country: Belgium

Source: TED

18 aug

Number: 3775134

Country: Belgium

Source: TED

16 aug

Number: 3730145

Country: Belgium

Source: TED

12 aug

Number: 3671721

Country: Belgium

Source: TED