IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland: Tenders


E-mail: fons.doms@ivoo.be
Phone: +32 59552735
Country: Belgium
Town: Oostende
Address: IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland
Klokhofstraat 2
Oostende
8400
Belgium
Contactpunt(en): 8400
Ter attentie van: Doms Alfons
Telefoon: +32 59552735
E-mail: fons.doms@ivoo.be
Internetadres(sen):
Adres: www.ivoo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270342
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IVOO-17-007-F02
Total: 5
18 jan

Number: 7126038

Country: Belgium

Source: TED

07 oct

Number: 4710410

Country: Belgium

Source: TED

04 oct

Number: 4650208

Country: Belgium

Source: TED