Digipolis: Tenders

E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Phone: +32 33387725
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Belgium
Contactpunt(en): 2020
Ter attentie van: Royers Greet
Telefoon: +32 33387725
E-mail: Greet.Royers@digipolis.be
Internetadres(sen):
Adres: www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270331
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A000543-F02

Contracts: 13
Sum: 2658000
tenders: 8
Source: TED


Period: 20.10.2017-03.05.2017

Total: 8