OCMW Herentals: Tenders


E-mail: guidobelmans@ocmwherentals.be
Phone: +32 14246650
Country: Belgium
Town: Herentals
Address: OCMW Herentals
Nederrij 133 A
Herentals
2200
Belgium
Contactpunt(en): 2200
Ter attentie van: De heer Guido Belmans
Telefoon: +32 14246650
E-mail: guidobelmans@ocmwherentals.be
Fax: +32 14246613
Internetadres(sen):
Internetadres: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/97/P2/2017
Adres: www.ocmwherentals.be
Elektronische toegang tot informatie : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/97/P2/2017
Total: 2