Federale Diensten Gouverneur Antwerpen — Politionele samenwerking en preventie: Tenders


E-mail: an.vanmieghem@fdgantwerpen.be
Phone: +32 32040330
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Federale Diensten Gouverneur Antwerpen — Politionele samenwerking en preventie
Italiëlei 4/16
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Van Mieghem An
Telefoon: +32 32040330
E-mail: an.vanmieghem@fdgantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269813
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FDGAntwerpen-FDGA%2F201701-F02
Total: 1