Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant: Tenders

E-mail: valerie.vandenbroek@hvzoost.be
Phone: +16 317212
Country: Belgium
Town: Heverlee
Address: Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Terbankstraat 20
Heverlee
3001
Belgium
Contactpunt(en): 3001
Ter attentie van: Van den Broek Valerie
Telefoon: +16 317212
E-mail: valerie.vandenbroek@hvzoost.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269826

Contracts: 2
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
29 may

Number: 10013031

Country: Belgium

Source: TED