Woonzorgcentrum Avondrust VZW: Tenders

E-mail: yves.claeys@avondrust.be
Phone: +32 50395666
Country: Belgium
Town: Varsenare
Address: Woonzorgcentrum Avondrust VZW
De Manlaan 50C
Varsenare
8490
Belgium
Contactpunt(en): 8490
Ter attentie van: Yves Claeys — Algemeen Directeur
Telefoon: +32 50395666
E-mail: yves.claeys@avondrust.be
Fax: +32 50395667
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269980

Contracts: 3
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
19 jan

Number: 7151124

Country: Belgium

Source: TED