Vivendo: Tenders


E-mail: rene.vandewinkel@vivendo.be
Phone: +32 50446110
Country: Belgium
Town: Brugge
Address: Vivendo
Magdalenastraat 20, bus 1
Brugge
8200
Belgium
Contactpunt(en): 8200
Ter attentie van: René Van de Winkel
Telefoon: +32 50446110
E-mail: rene.vandewinkel@vivendo.be
Internetadres(sen):
Adres: www.vivendo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269445
Elektronische toegang tot informatie : https://www.dropbox.com/s/lyo77ynxmq197j6/og.pdf?dl=0
Total: 3
22 aug

Number: 3833145

Country: Belgium

Source: TED

23 may

Number: 2118801

Country: Belgium

Source: TED

27 apr

Number: 1648827

Country: Belgium

Source: TED