Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkmaatschappij handelend in naam en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Zetel vennootschap: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle — btw BE 0477.445.084 — RPR Gent, afdeling Gent: ContractsTotal: 1