Aquafin (3p): Tenders

E-mail: britt.verhoeven@aquafin.be
Phone: +32 34504511
Country: Belgium
Town: Aartselaar
Address: Aquafin (3p)
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Belgium
Contactpunt(en): 2630
Ter attentie van: Verhoeven Britt Maria Celina
Telefoon: +32 34504511
E-mail: britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=269421

Contracts: 1
tenders: 19
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 19
29 nov

Number: 5832172

Country: Belgium

Source: TED

10 nov

Number: 5364495

Country: Belgium

Source: TED

05 sep

Number: 4090687

Country: Belgium

Source: TED

05 sep

Number: 4090490

Country: Belgium

Source: TED