Woonpunt Mechelen CVBA: Tenders


E-mail: patrimonium@woonpuntmechelen.be
Phone: +32 15280930
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: Woonpunt Mechelen CVBA
Lijsterstraat 6
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: De heer Sephe Thys
Telefoon: +32 15280930
E-mail: patrimonium@woonpuntmechelen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3543/P1/2015
Adres: www.woonpuntmechelen.be
Elektronische toegang tot informatie : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3543/P1/2015Period: 03.05.2017-24.04.2017

Total: 2