Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang: Tenders

E-mail: bjorn.vandewalle@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 35750558
Country: Belgium
Town: Kallo
Address: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Steenlandlaan 2
Kallo
9130
Belgium
Contactpunt(en): 9130
Ter attentie van: Dr. ir. Björn Van de Walle
Telefoon: +32 35750558
E-mail: bjorn.vandewalle@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 35750350
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268859

Contracts: 1
Sum: 2250600
tenders: 4
Source: TED


Period: 05.05.2017-19.04.2017

Total: 4