Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang: Tenders

E-mail: bjorn.vandewalle@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 35750558
Country: Belgium
Town: Kallo
Address: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Steenlandlaan 2
Kallo
9130
Belgium
Contactpunt(en): 9130
Ter attentie van: Dr. ir. Björn Van de Walle
Telefoon: +32 35750558
E-mail: bjorn.vandewalle@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 35750350
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268859

Contracts: 2
tenders: 21
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 21