Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland: Tenders

E-mail: thomas.bisschop@ivbo.be
Phone: +32 50456347
Country: Belgium
Town: Brugge
Address: Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland
Pathoekeweg 41
Brugge
8000
Belgium
Contactpunt(en): 8000
Ter attentie van: Bisschop Thomas
Telefoon: +32 50456347
E-mail: thomas.bisschop@ivbo.be
Internetadres(sen):
Adres: www.ivbo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268727

Contracts: 1
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2