Pidpa: Tenders

E-mail: joke.maes@pidpa.be
Phone: +32 32168872
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Pidpa
Desguinlei 246
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Mevrouw Joke Maes
Telefoon: +32 32168872
E-mail: joke.maes@pidpa.be
Fax: +32 32606003
Internetadres(sen):
Internetadres: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1740/07/2017
Adres: https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers
Elektronische toegang tot informatie : http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1740/07/2017

Contracts: 12
tenders: 19
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 19
13 mar

Number: 8339825

Country: Belgium

Source: TED

16 dec

Number: 6274308

Country: Belgium

Source: TED

02 dec

Number: 5937670

Country: Belgium

Source: TED

02 dec

Number: 5936991

Country: Belgium

Source: TED

15 nov

Number: 5468045

Country: Belgium

Source: TED