Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg: Tenders

E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 11742396
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 4
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: Verleysen Mieke Tine
Telefoon: +32 11742396
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 11742448
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262199
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV L-1M3D8G/16/46-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 6
tenders: 34
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 34