Landen: Tenders


E-mail: bart.deweerd@ocmw.landen.be
Phone: +32 011690503
Country: Belgium
Town: Landen
Address: Landen
Stationsstraat 29
Landen
3400
Belgium
Contactpunt(en): 3400
Ter attentie van: Deweerd Bart
Telefoon: +32 011690503
E-mail: bart.deweerd@ocmw.landen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=261955
Total: 2
20 apr

Number: 1488600

Country: Belgium

Source: TED

11 feb

Number: 123

Country: Belgium

Source: TED