GasthuisZusters Antwerpen VZW: Tenders


E-mail: yves.dilen@gza.be
Phone: +32 32852705
Country: Belgium
Town: Wilrijk
Address: GasthuisZusters Antwerpen VZW
Oosterveldlaan 22
Wilrijk
2610
Belgium
Contactpunt(en): 2610
Ter attentie van: Dilen Yves Robert
Telefoon: +32 32852705
E-mail: yves.dilen@gza.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268500
Total: 8
20 apr

Number: 9246908

Country: Belgium

Source: TED