Agentschap voor Natuur en Bos: Tenders

E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Phone: +32 25532732
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, bus 8
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: De Langhe Tijs Herman
Telefoon: +32 25532732
E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262181
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-CD%2F2017.01+-+Kledij-F02

Contracts: 23
tenders: 28
Source: TED
Contracts information is published selectively



Total: 28
26 oct

Number: 13119054

Country: Belgium

Source: TED

26 oct

Number: 13119032

Country: Belgium

Source: TED

06 oct

Number: 12686729

Country: Belgium

Source: TED

05 oct

Number: 12640969

Country: Belgium

Source: TED

06 sep

Number: 12057675

Country: Belgium

Source: TED