Agentschap voor Natuur en Bos: Tenders

E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Phone: +32 25532732
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, bus 8
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: De Langhe Tijs Herman
Telefoon: +32 25532732
E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262181
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-CD%2F2017.01+-+Kledij-F02

Contracts: 23
tenders: 72
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 72
26 jul

Number: 19609066

Country: Belgium

Source: TED

22 jul

Number: 19480995

Country: Belgium

Source: TED

12 jul

Number: 19286652

Country: Belgium

Source: TED