NV De Scheepvaart: Tenders

E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Phone: +32 11298469
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: NV De Scheepvaart
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: Bynens Greet Maria
Telefoon: +32 11298469
E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Internetadres(sen):
Adres: www.descheepvaart.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262267

Contracts: 3
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search