Middelkerke: Tenders

E-mail: jurgen.demeyere@middelkerke.be
Phone: +32 59313016
Country: Belgium
Town: Middelkerke
Address: Middelkerke
Spermaliestraat 1
Middelkerke
8430
Belgium
Contactpunt(en): 8430
Ter attentie van: De Meyere Jurgen
Telefoon: +32 59313016
E-mail: jurgen.demeyere@middelkerke.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268191
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Middelkerke-2016/JDM/001-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 6
tenders: 10
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 10
15 may

Number: 9716614

Country: Belgium

Source: TED

12 may

Number: 9683179

Country: Belgium

Source: TED

13 apr

Number: 9096615

Country: Belgium

Source: TED

16 mar

Number: 8437557

Country: Belgium

Source: TED

22 feb

Number: 7959184

Country: Belgium

Source: TED

19 jan

Number: 7149374

Country: Belgium

Source: TED

23 dec

Number: 6476560

Country: Belgium

Source: TED

23 may

Number: 2118803

Country: Belgium

Source: TED