Middelkerke: Tenders

E-mail: jurgen.demeyere@middelkerke.be
Phone: +32 59313016
Country: Belgium
Town: Middelkerke
Address: Middelkerke
Spermaliestraat 1
Middelkerke
8430
Belgium
Contactpunt(en): 8430
Ter attentie van: De Meyere Jurgen
Telefoon: +32 59313016
E-mail: jurgen.demeyere@middelkerke.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268191
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Middelkerke-2016/JDM/001-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 4
Sum: 842317
tenders: 1
Source: TED


Period: 23.05.2017-22.05.2017

Total: 1
23 may

Number: 2118803

Country: Belgium

Source: TED