Toerisme Vlaanderen: Tenders

E-mail: peter.henderyckx@toerismevlaanderen.be
Phone: +32 25042504
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Henderyckx Peter
Telefoon: +32 25042504
E-mail: peter.henderyckx@toerismevlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268255
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Toerisme+Vlaanderen-TVL-2017-1295-BDE-F02

Contracts: 4
tenders: 14
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 14
19 jan

Number: 7149940

Country: Belgium

Source: TED

29 jun

Number: 2842464

Country: Belgium

Source: TED

27 jun

Number: 2786531

Country: Belgium

Source: TED