Leuven: Tenders

E-mail: bestekken@leuven.be
Phone: +32 16272540
Country: Belgium
Town: Leuven
Address: Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Belgium
Contactpunt(en): 3000
Ter attentie van: Vermaelen Yves
Telefoon: +32 16272540
E-mail: bestekken@leuven.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=268147

Contracts: 2
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search