Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: Tenders

E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Phone: +32 092662921
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Stadhuis, Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Pieter Nieuwlaet
Telefoon: +32 092662921
E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=267923
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mobiliteitsbedrijf -MB 30/2016-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 5
Sum: 451958
tenders: 4
Source: TED


Period: 29.04.2017-19.04.2017

Total: 4