Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: Tenders

E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Phone: +32 092662921
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Stadhuis, Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Pieter Nieuwlaet
Telefoon: +32 092662921
E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=267923
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mobiliteitsbedrijf -MB 30/2016-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 5
Sum: 451958
tenders: 9
Source: TED


Period: 12.10.2017-19.04.2017

Total: 9
12 oct

Number: 4791572

Country: Belgium

Source: TED

04 oct

Number: 4650944

Country: Belgium

Source: TED

08 sep

Number: 4154982

Country: Belgium

Source: TED

29 aug

Number: 3960478

Country: Belgium

Source: TED