Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: Tenders

E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Phone: +32 092662921
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Stadhuis, Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Pieter Nieuwlaet
Telefoon: +32 092662921
E-mail: pieter.nieuwlaet@stad.gent
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=267923
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mobiliteitsbedrijf -MB 30/2016-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 10
tenders: 19
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 19
17 feb

Number: 7837622

Country: Belgium

Source: TED

31 oct

Number: 5162083

Country: Belgium

Source: TED

26 oct

Number: 5064425

Country: Belgium

Source: TED

24 oct

Number: 5008544

Country: Belgium

Source: TED

18 oct

Number: 4898864

Country: Belgium

Source: TED