Onafhankelijk Ziekenfonds: Tenders

E-mail: anke.bellens@oz.be
Phone: +32 32018604
Country: Belgium
Town: Wilrijk
Address: Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5
Wilrijk
2610
Belgium
Contactpunt(en): 2610
Ter attentie van: Bellens Anke Magdalena
Telefoon: +32 32018604
E-mail: anke.bellens@oz.be
Internetadres(sen):
Adres: OZ.BE
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264682

Contracts: 7
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5
12 dec

Number: 6153200

Country: Belgium

Source: TED

28 jul

Number: 3391147

Country: Belgium

Source: TED

28 jul

Number: 3391146

Country: Belgium

Source: TED

21 apr

Number: 1515943

Country: Belgium

Source: TED

10 mar

Number: 589869

Country: Belgium

Source: TED