Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen: Tenders

E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 32246835
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Fransen Danielle
Telefoon: +32 32246835
E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264634
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV A"pen-X10-A21-95_1M3D8E-16-72-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 12
tenders: 35
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 35
13 sep

Number: 12197418

Country: Belgium

Source: TED