OPZC Rekem Afdeling administratie en logistiek — aankoopdienst: Tenders


E-mail: walter.vandeneede@opzcrekem.be
Phone: +32 475440546
Country: Belgium
Town: Lanaken
Address: OPZC Rekem Afdeling administratie en logistiek — aankoopdienst
Daalbroekstraat 106
Lanaken
3621
Belgium
Contactpunt(en): 3621
Ter attentie van: Vandeneede Walter
Telefoon: +32 475440546
E-mail: walter.vandeneede@opzcrekem.be
Internetadres(sen):
Internetadres: http://www.opzcrekem.be
Adres: www.opzcrekem.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264672
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AAL+-+Aankoop-2017-2-wv-F02
Total: 1
09 mar

Number: 564620

Country: Belgium

Source: TED