Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool: Tenders


E-mail: joke.driessens@kobavzw.be
Phone: +32 496386363
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool
Noorderlaan 108
Antwerpen
2030
Belgium
Contactpunt(en): 2030
Ter attentie van: Driessens Joke
Telefoon: +32 496386363
E-mail: joke.driessens@kobavzw.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264582
Total: 1