Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen: Tenders


Phone: +32 92762610
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Sylvie Syryn
Telefoon: +32 92762610
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264475
Total: 15
17 jul

Number: 19385960

Country: Belgium

Source: TED