Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW: Tenders

E-mail: thomas.aloy@zna.be
Phone: +32 32177455
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Lange Beeldekensstraat 267
Antwerpen
2060
Belgium
Contactpunt(en): 2060
Ter attentie van: De heer Thomas Aloy
Telefoon: +32 32177455
E-mail: thomas.aloy@zna.be
Internetadres(sen):
Adres: www.zna.be

Contracts: 3
tenders: 41
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 41
29 jun

Number: 10763120

Country: Belgium

Source: TED