Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Tenders

E-mail: pieter.luyten@zorg-en-gezondheid.be
Phone: +32 25533520
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Ellipsgebouw, K. Albert II-laan 35, bus 33
Brussel
1030
Belgium
Contactpunt(en): 1030
Ter attentie van: Luyten Pieter
Telefoon: +32 25533520
E-mail: pieter.luyten@zorg-en-gezondheid.be
Internetadres(sen):
Adres: www.zorg-en-gezondheid.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264232
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Agentschap Zorg en Gezondheid-PREV/GE/2016-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 5
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6
24 mar

Number: 8620671

Country: Belgium

Source: TED

23 mar

Number: 8597100

Country: Belgium

Source: TED

16 dec

Number: 6275425

Country: Belgium

Source: TED

25 nov

Number: 5735749

Country: Belgium

Source: TED