Sint-Niklaas — Team overheidsopdrachten (leveringen en diensten): Tenders


E-mail: kenny.vanmele@sint-niklaas.be
Phone: +32 37783554
Country: Belgium
Town: Sint-Niklaas
Address: Sint-Niklaas — Team overheidsopdrachten (leveringen en diensten)
Industriepark-Noord 4
Sint-Niklaas
9100
Belgium
Contactpunt(en): 9100
Ter attentie van: Van Mele Kenny
Telefoon: +32 37783554
E-mail: kenny.vanmele@sint-niklaas.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=264219
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Sint-Niklaas+-+Dienst+Logistiek-2017-029%2Fsfeerverlichting-F02
Total: 1