VZW ServiKO: Tenders


E-mail: info@serviko.be
Country: Belgium
Town: Assebroek
Address: VZW ServiKO
Baron Ruzettelaan 435
Assebroek
8310
Belgium
Contactpunt(en): 8310
Ter attentie van: Marc Dejonckere
E-mail: info@serviko.be
Internetadres(sen):
Adres: www.serviko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263008
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=vzw+ServiKO-P-8179963-F02
Total: 7
09 sep

Number: 4174805

Country: Belgium

Source: TED

03 mar

Number: 472736

Country: Belgium

Source: TED