Advertising and marketing services

17 feb

Number: 6470165

Country: Belgium

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


17-02-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   VRT
   Auguste Reyerslaan 52
   Brussel
   1043
   Belgium
   Telephone: +32 27415795
   E-mail: aankoop@vrt.be
   Fax: +32 27360765
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: Media (Radio- en televisieomroep)
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Communicatiepartner Radio 1 & Klara


    Reference number: Media 1714
   2. Main CPV code:
    79340000, 79340000, 79340000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Radio 1 en Klara zijn op zoek naar een communicatiebureau voor de begeleiding van strategie, creatie en aanbodcommunicatie van het net - en met uitbreiding van VRT opdrachten met een link naar het net.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 960 000.00 EUR
  2. Description
   1. Title:

    Communicatiepartner Radio 1


   2. Additional CPV code(s):
    79340000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Bij de dienstverlener.


   4. Description of the procurement:

    Radio 1 is op zoek naar een communicatiebureau voor de begeleiding van strategie, creatie en aanbodcommunicatie van Radio 1 - en met uitbreiding VRT opdrachten met een link naar Radio 1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Visie & strategie / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Case / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Samenwerkingsmodel / Weighting: 25
    Cost criterion - Weighting: 25
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Communicatiepartner Klara


   10. Additional CPV code(s):
    79340000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Bij de dienstverlener.


   12. Description of the procurement:

    Klara is op zoek naar een communicatiebureau voor de begeleiding van strategie, creatie en aanbodcommunicatie van Klara - en met uitbreiding VRT opdrachten met een link naar Klara.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Visie & strategie / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Case / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Samenwerkingsmodel / Weighting: 25
    Cost criterion - Weighting: 25
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Competitive procedure with negotiation
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
    The procurement involves the establishment of a framework agreement
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 200-411579
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: Media 1714
   Lot No: 1
   Title:

   Communicatiepartner Radio 1


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-02-14
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Lucy agency
    Handelskaai 48 bus 2A
    Brussel
    1000
    Belgium
    E-mail: jonas.dewit@lucyagency.com
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 480 000.00 EUR
    Total value of the contract/lot: 480 000.00 EUR
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: Media 1714
    Lot No: 2
    Title:

    Communicatiepartner Klara


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-02-14
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 0
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Lucy agency
     Handelskaai 48 bus 2A
     Brussel
     1000
     Belgium
     E-mail: jonas.dewit@lucyagency.com
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 480 000.00 EUR
     Total value of the contract/lot: 480 000.00 EUR
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information

    Dit document is een oproep tot kandidaatstelling (1ste fase) als onderdeel van een procedure in 2 fasen: in eerste fase wordt de opdracht bekend gemaakt via een aankondiging/publicatie. Hierin worden de financiële, economische en technische minimumeisen (zoals bepaald in III.2.) waaraan de belangstellende kandidaten moeten voldoen gesteld en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming. Enkel de kandidaten die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren worden geselecteerd (minstens 3 ondernemingen indien er voldoende geschikte kandidaten zijn).

    Pas in de tweede fase verzoekt de aanbestedende overheid een offerte in te dienen aan de hand van het bestek dat enkel aan de geselecteerde kandidaten wordt bezorgd.


   2. Procedures for review
    1. Review body
     Raad van State
     Wetenschapsstraat 37
     Brussel (Etterbeek)
     1040
     Belgium
     Telephone: +32 22349611
     E-mail: info@raadvst-consetat.be
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   3. Date of dispatch of this notice
    2018-02-15