Road construction works

14 feb

Number: 53050

Country: Belgium

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
   Diestsepoort 6, bus 81
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact point(s): 3000
   E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262304
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV Vl-Br-X21/N3/34-F03&userType=SUPPLIER&language=nl  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    N3 Tervuren — heraanleg Tervurenlaan tussen Jazzfontein en R0.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Vlaams-Brabant.

    NUTS code: BE24
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Doel van de aanneming:

    Het doel van de aanneming is het aanleggen van fietspaden langs de Tervurenlaan N3 van kmpt 9,45 tot 12,50, inclusief het structureel onderhoud van de rijweg en het rooien en vervangen van de bestaande bomen.

    Beschrijving der werken:

    De aanneming omvat hoofdzakelijk:

    — aanleg van fundering in schraal beton en verharding in beton voor de fietspaden,

    — verwijderen en vernieuwen van boordsteen-greppels en slikkers rijweg,

    — affrezen van asfaltverharding en vernieuwen asfalt rijweg,

    — volledige verwijdering en vervangen van de bestaande koffer en verharding rijweg,

    — aanleg rotonde in doorgaand gewapend beton,

    — aanleg van voetpaden in platines,

    — aanleg en inrichting van een tramhalte met schuilhuisje en fietsenstalling,

    — rooien bestaande bomen en struikgewas,

    — aanplant nieuwe bomen,

    — aanvoer teelaarde en uitvoeren van bezaaiingswerken in bermen,

    — het plaatsen en onderhouden van de werfsignalisatie,

    — het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    45233120, 77310000, 77211400
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 6 438 408.51 EUR
    Including VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    AWV Vl-Br-X21/N3/34-F03

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2016/S 182-327056 of 21.09.2016
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 1M3D8F/16/31 Lot No: 1 - Lot title:

   N3 Tervuren — heraanleg Tervurenlaan tussen Jazzfontein en R0

   1. Date of contract award decision
   06.02.2017
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 8
   Number of offers received by electronic means: 8
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   NV Wegebo
   Nestor Martinstraat 315
   Brussel
   1082
   Belgium
   Contact point(s): 1082
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 6 438 408.51 EUR
   Including VAT
   5. Information about subcontracting


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
  2. Additional information
  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  4. Date of dispatch of this notice
   10.02.2017