Street-cleaning and sweeping services

11 feb

Number: 21612

Country: Belgium

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
   Koningin Astridlaan 50, bus 4
   Hasselt
   3500
   Belgium
   Contact point(s): 3500
   For the attention of: Verleysen Mieke Tine
   Telephone: +32 11742396
   E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
   Fax: +32 11742448
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262199
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV L-1M3D8G/16/46-F03&userType=SUPPLIER&language=nl  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    NUTS code: BE22
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    90610000, 90640000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of
    1. Prijs. Weighting: 50
    2. Kwaliteit diensten / plan aanpak. Weighting: 50
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    AWV L-1M3D8G/16/46-F03

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2016/S 198-357500 of 13.10.2016
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 1 Oost-Limburg Lot No: 1 - Lot title:

   Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 1 Oost-Limburg

   1. Date of contract award decision
   06.12.2016
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 5
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   NV Algrobo
   Veldmeerstraat 33
   Laarne
   9270
   Belgium
   Contact point(s): 9270
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 68 425.38 EUR
   Including VAT
   5. Information about subcontracting


   Contract No: Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 2 Zuid-Limburg Lot No: 1 - Lot title:

   Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 2 Zuid-Limburg

   1. Date of contract award decision
   06.12.2016
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 6
   Number of offers received by electronic means: 6
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   NV Algrobo
   Veldmeerstraat 33
   Laarne
   9270
   Belgium
   Contact point(s): 9270
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 82 737.17 EUR
   Including VAT
   5. Information about subcontracting


   Contract No: Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 3 Centraal-Limburg Lot No: 1 - Lot title:

   Reinigen van straatkolken, onderzoeksputten, aquadrains en pompputten langs de gewestwegen in de provincie Limburg, perceel 3 Centraal-Limburg

   1. Date of contract award decision
   06.12.2016
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 5
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   NV Algrobo
   Veldmeerstraat 33
   Laarne
   9270
   Belgium
   Contact point(s): 9270
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 35 064.95 EUR
   Including VAT
   5. Information about subcontracting


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
  2. Additional information

   Verbintenistermijn voor de inschrijvers: 180 kalenderdagen.

   Uitvoeringstermijn: wordt opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen (uitgedrukt in werkdagen) gedurende 1 kalenderjaar. Dit contract kan eventueel 1 maal worden verlengd, telkens met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar als volgt:

   — perceel 1 — Oost-Limburg: 1 maal verlengbaar,

   — perceel 2 — Zuid-Limburg: 0 maal verlengbaar,

   — perceel 3 — Centraal-Limburg: 1 maal verlengbaar.

  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  4. Date of dispatch of this notice
   09.02.2017