Planting and maintenance services of green areas

11 feb

Number: 21513

Country: Belgium

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Agentschap voor Natuur en Bos
   Koning Albert II-laan 20, bus 8
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact point(s): 1000
   For the attention of: De heer Ruben Gybels
   Telephone: +32 11742450
   E-mail: ruben.gybels@lne.vlaanderen.be
   Fax: +32 25538105
   Internet address(es):
   General address: www.natuurenbos.be  2. Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
  3. Main activity
   Other: natuur en bos
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Raamovereenkomst sociale economie voor onderhoudswerken in ANB domeinen, Terreinbeheer Oost, Vlaams Brabant en Antwerpen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Agentschap voor Natuur en Bos Terreinbeheer Oost, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt / ANB Antwerpen, Lange Kievitstraat 111/113, bus 63 te 2018 Antwerpen.

    NUTS code: BE1
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht is opgevat als een raamovereenkomst waarbij beheerwerken in gebieden in beheer of eigendom van het ANB te Vlaams-Brabant en Antwerpen worden opgedragen doorheen de looptijd van de opdracht bij wijze van dienstbevelen. De aanbestedende overheid zal de raamovereenkomst hiertoe sluiten met 1 opdrachtnemer per perceel. De opdrachten aan deze deelnemer zullen gegund worden op basis van de in de raamovereenkomst vastgestelde voorwaarden. Het tot stand komen van de raamovereenkomst houdt geen afnameverplichting voor de opdrachtgever in alsook geen enkel exclusiviteitsrecht vanuit de opdrachthouder. De looptijd van de opdracht bedraagt 1 jaar en er is de mogelijkheid om haar vervolgens 3 maal te verlengen, telkens voor 1 jaar.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    77310000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 230 925.00 EUR
    Excluding VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    ANB/TBO/TO/2016/54

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 1 Lot No: 1 - Lot title:

   Perceel 1 — TBO Vlaams Brabant

   1. Date of contract award decision
   22.12.2016
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 2
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   De Vlaspit VZW

   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 148 925.00 EUR
   Excluding VAT
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


   Contract No: 2 Lot No: 2 - Lot title:

   Perceel 2 — TBO Antwerpen

   1. Date of contract award decision
   22.12.2016
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 3
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   De Vlaspit VZW

   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 82 000.00 EUR
   Excluding VAT
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  2. Additional information
  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  4. Date of dispatch of this notice
   08.02.2017