Bridge renewal construction work

11 feb

Number: 21015

Country: Belgium

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
   Diestsepoort 6, bus 814
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact point(s): 3000
   E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
   Internet address(es):
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262269
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV Vl-Br-X21/A3/75-F03&userType=SUPPLIER&language=nl  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    A3/E40 Leuven — Brussel. Heraanleg E40 richting Brussel. Fase 1 — Bertem -> Sterrebeek.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bertem, Kortenberg, Zaventem.

    NUTS code: BE24
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Doel van de aanneming:

    De werken worden uitgevoerd op de E40 tussen het complex Bertem (kmpt. 15,300) en het complex Sterrebeek (kmpt. 9,200) en omvatten hoofdzakelijk:

    — Het creëren van een nieuwe doorsteek in de middenberm ter hoogte van het complex Sterrebeek (kmp. 9,000).

    — Het affrezen van de asfaltverharding (gemiddelde diepte 4 cm), het uitbreken van de DGB verharding (gemiddelde dikte 20-21 cm), het uitbreken van de sandwichlaag in KWS beton, en het uitbreken van de bestaande fundering in mager beton.

    — Het vervangen van deze DGB-verharding door een nieuwe continue steenslagfundering 25 cm, 2 onderlagen (8 en 9 cm AVS-B), en een toplaag van 4 cm SMA-C2.

    — De gedeeltelijke uitbraak en vernieuwing van de betonnen greppel richting Brussel (in de zones zonder pechstrook, 2 030 m).

    — De plaatsing van nieuwe thermoplastische structuurmarkeringen.

    — De renovatie van 3 bovenbruggen (B16, B20 en B21) boven de E40 en 3 onderbruggen (O17, O18 en O19) onder de E40.

    — De heraanleg van de carpoolparking van Bertem, gelegen in het complex E40 x N3 te Bertem.

    Beschrijving der werken:

    1. Structureel onderhoud verharding E40.

    — Het affrezen van de bestaande toplaag in asfalt SMA-C2 met dikte 4 cm over de ganse breedte van de E40, met inbegrip van het selectief en trapvormig affrezen van de asfaltverharding over een variabele dikte: min. 4 cm max. bestaande dikte asfaltverharding (21 cm) op de pechstrook richting Brussel.

    — De omzichtige uitbraak van de bestaande DGB-verharding, dikte 20-21 cm, breedte 15,5-16 m (met behoud van de New Yersey in de middenberm).

    — De uitbraak van de bestaande onderliggende fundering in mager beton (dikte 20-25 cm).

    — De gedeeltelijke uitbraak van de bestaande greppel in beton, kant zijberm.

    — Het plaatsen van een uitvullaag (5 à 10 cm) met zand voor onderfundering bovenop de bestaande onderfundering van zand die behouden blijft.

    — Het plaatsen van een nieuwe fundering van gestabiliseerde steenslag, dikte 25 cm.

    — Het plaatsen van een nieuwe betonnen greppel, breedte 75 cm, kant zijberm.

    — Het aanbrengen van reflectoren tussen de bitumineuze lagen ter controle van de dikte.

    — Het plaatsen van 2 onderlagen in asfalt, type AVS-B, dikte 8 en 9 cm, plaatselijk te voorzien van stalen asfaltwapening ter hoogte van de onderbruggen.

    — Het plaatsen van een nieuwe toplaag in asfalt, type SMA-C2, dikte 4 cm over de volledige oppervlakte van de werfzone.

    — Het plaatsen van definitieve duurzame (thermoplastische structuur) markeringen.

    2. De renovatie van onderbruggen in de E40 (O17 Huntsman, O18 Tervuursesteenweg, en O19 Rosbergstraat) en de bovenbruggen over de E40 (B16 Voskapelstraat, B20 Hollestraat, en B21 Heerbaan).

    — De renovatie van onderbruggen O17 Huntsman, O18 Tervuursesteenweg en O19 Rosbergstraat in de E40 betreft:

    o Vervangen waterdichtingen (enkel O17 en O18).

    o Afbreken en plaatsen van voetpaden (enkel O17 en O18).

    o Uitvoeren van PCC-herstellingen.

    o Plaatsen van verkenmerken.

    o Reinigen van de brug.

    o Herstellen van de taludverhardingen.

    o Rooien van struiken en bomen.

    Bij de uitvoering van bovenvermelde werken, dient de aannemer er rekening mee te houden, dat al de werken aan de brug vanonder uit zullen moeten uitgevoerd worden, het verkeer op de brug (= E40) wordt niet onderbroken, en mag zo weinig mogelijk tot geen hinder ondervinden van de werken.

    Bovenvermelde paragraaf met uitzondering van de werken noodzakelijk voor het vervangen en vernieuwen van de waterdichting op de 2 onderbruggen, die moet vernieuwd en vervangen worden tijdens de respectievelijke fasen van heraanleg van de E40 zelf (zie art 2.13 fasering, verderop dit bestek).

    — De renovatie van bovenbruggen B16 Voskapelstraat, B20 Hollestraat en B21 Heerbaan boven de E40 betreft:

    o Vervangen rijwegverharding (enkel B20).

    o Vervangen waterdichtingen (enkel B20).

    o Opbreken van uitzettingsvoegen en plaatsen van uitzettingsvoegen (enkel B20 en B21).

    o Afbreken en plaatsen van voetpaden (enkel B20).

    o Vernieuwen van waterslikkers op de brug (enkel B20).

    o Vervangen van de waterafvoer van de brug (enkel B20).

    o Stralen onder hoge druk van bovenbouw, landhoofden en pijlers.

    o Plaatsen afwateringsdrains en drainspuwers (enkel B20).

    o Uitvoeren van PCC-herstellingen.

    o Plaatsen van verkenmerken.

    o Plaatsen van schampkanten (enkel B20).

    o Herstellen van de taludverhardingen.

    o Rooien van struiken en bomen.

    Bij de uitvoering van bovenvermelde werken, dient de aannemer er rekening mee te houden, dat al de werken aan de brug van bovenop de brug uit zullen moeten uitgevoerd worden, waarbij het verkeer onder de brug (= E40) wordt niet onderbroken, en mag zo weinig mogelijk tot geen hinder ondervinden van de werken.

    Bovenvermelde paragraaf met uitzondering van de werken die noodzakelijker wijze enkel maar vanaf onderuit kunnen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld stralen pijlers, uitvoeren PCC herstellingen langs de onderzijde van het brugdek, …). Hiervoor zijn specifieke tijdslots voorzien in de fasering (zie art 2.13 fasering, verderop dit bestek).

    3. Overige bijhorende werken.

    — Het uitvoeren van alle nodige topografische (bijkomende) opmetingen alsook het opstellen van de nodige uitvoeringsplannen (grondplannen, dwars- en lengteprofielen, details, …).

    — De nodige grondwerken voor uitgraving van de wegkoffer (middenberm, vluchthavens, nieuw aan te leggen verhardingen, …).

    — Het opmaken van een as-builtdossier.

    — Het (eventueel) installeren van een mobiele betoncentrale op de werfzone.

    4. Werfsignalisatie en omleidingsignalisatie.

    — Het plaatsen, verplaatsen, huren, in stand houden en wegnemen van tijdelijke geprefabriceerde betonnen veiligheidstootbanden die voldaan aan de EU normen met kerend vermogen T3/W2/A.

    — Het plaatsen, verplaatsen, en wegnemen van tijdelijke verf (op nog te overlagen zones) en voorgevormde (op te behouden, reeds vernieuwde, zones) wegmarkeringen, alsook werfborden op de E40 en E314, en de toekomende wegeninfrastructuur (R0, N26, N264, N19, N3, …).

    — Het plaatsen, verplaatsen en wegnemen van omleidingssignalisatie, werfborden en afsluitingen voor het tijdelijk afsluiten van de op- en afrittencomplexen.

    — Het plaatsen en onderhouden van de werfsignalisatie.

    5. Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

    Alle tijdens de waarborgperiode vereiste onderhouds- en herstellingswerken, die een rechtstreeks gevolg zijn van een gebrekkige uitvoering van de voorliggende aannemingsopdracht, zijn integraal ten laste van de aannemer.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    45221119, 45221100, 45230000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 11 515 771.02 EUR
    Including VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of
    1. Prijs. Weighting: 70
    2. Uitvoeringstermijn. Weighting: 30
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    AWV Vl-Br-X21/A3/75-F03

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2016/S 197-355570 of 12.10.2016
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 1M3D8F/16/40 Lot No: 1 - Lot title:

   A3/E40 Leuven-Brussel: heraanleg E40 — fase 1: Bertem -> Sterrebeek

   1. Date of contract award decision
   30.01.2017
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 5
   Number of offers received by electronic means: 5
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   THV NV Aswebo — NV BAM Contractors
   Booiebos 4
   Drongen-Gent
   9031
   Belgium
   Contact point(s): 9031
   4. Information on value of contract:
   Total final value of the contract
   Value: 11 515 771.02 EUR
   Including VAT
   5. Information about subcontracting


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
  2. Additional information

   Uitvoeringstermijn: Voor een gedeelte van de werken (effectieve heraanleg E40) geldt een bindende deeltermijn van minimaal 38 kalenderdagen en maximaal 59 kalenderdagen.

   Zie art. 25 gunningscriteria.

   Voor enkele voorbereidende werken en de renovaties van de bovenbruggen gelden andere termijnen: 160 werkdagen en 40 nachten (zie art. 2-13 fasering der werken).

  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  4. Date of dispatch of this notice
   09.02.2017